Over ons

FGD Assuradeuren is het volmachtbedrijf van FGD.
Wilt u meer weten over FGD klik dan hier.

Eigen producten

We hebben in volmacht eigen schadeproducten ontwikkeld en ondergebracht in pools. Binnen deze pools zijn meerdere verzekeraars risicodrager.
Welke pools hebben we?

 • Agrarisch
 • Garage
 • Motorrijtuigen
 • Particulier
 • Zakelijk
 • Watersport

Naast verzekeringen in pools kunnen wij ook verzekeringen in 100% volmacht sluiten.

Intermediairkantoren

FGD Assuradeuren heeft een samenwerkingsovereenkomst met een aantal intermediairkantoren die met name in het noorden van Nederland actief zijn.
Deze kantoren zijn onafhankelijke assurantieadviseurs. FGD Assuradeuren is een van de partijen waar zij de verzekeringen van hun relaties kunnen onderbrengen.

Betalen van premie

Betalen van premie
De premie voor een verzekering betaalt u vooraf, dus voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Er zijn twee mogelijkheden. Wij schrijven de premie van uw bankrekening af via een automatische incasso of u maakt de premie zelf over. U kunt kiezen voor betaling per maand, per kwartaal of per jaar. Kiest u voor maandbetaling, dan gaat dat altijd via een automatische incasso.

Incasseren van de premie lukt niet
Als u op het moment dat wij de premie incasseren onvoldoende saldo op uw rekening hebt staan, dan proberen wij een week later nog een keer om de premie te incasseren. Lukt het dan nog niet, dan ontvangt u een brief met het verzoek zelf de premie aan ons over te maken. Dit doen we ook als blijkt dat wij een onjuist rekeningnummer van u hebben.

Als de automatische incasso regelmatig mislukt, dan stoppen wij die en ontvangt u voortaan een nota. U maakt dan zelf de premie aan ons over. Als u dat niet op tijd doet, dan volgen wij de werkwijze ‘U vergeet te betalen’ zoals hieronder beschreven.
Betaalde u de premie via automatische incasso per maand, via een nota betaalt u de premie één keer per jaar.

U vergeet te betalen
Als u vergeet om de premie op tijd te betalen, ontvangt u een eerste herinnering. Hierin vragen wij u binnen 14 dagen de premie te betalen. Doet u dat niet, dan schorten wij de dekking van de verzekering op. Dit betekent dat er geen dekking meer is. U blijft wel verplicht de premie te betalen.

Hebben wij de premie na 14 dagen nog niet ontvangen, dan ontvangt u een tweede herinnering. Wij bevestigen daarin dat de dekking van de verzekering is opgeschort. Daarnaast krijgt u de kans om de premie binnen 7 dagen alsnog te betalen.

Hebben wij de premie binnen deze 7 dagen nog niet ontvangen, dan ontvangt u een derde herinnering. Hiermee krijgt u nog 5 dagen om de premie te betalen. Doet u dat niet, dan kunnen wij de verzekering beëindigen. Uw verplichting tot het betalen van de premie blijft bestaan. We geven onze vordering dan uit handen aan een incassobureau of de verzekeraar.

De dekking van de verzekering gaat pas weer in op de dag nadat wij alle premie hebben ontvangen die u tot dan toe moest betalen.

U kunt niet betalen
Het is mogelijk dat u de premie niet kunt betalen, omdat u daarvoor de middelen niet hebt. In dat geval neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. We kunnen dan een betalingsregeling met u afspreken.
Neemt u geen contact met ons op, dan volgen wij de werkwijze zoals hierboven beschreven.

Kwaliteit gewaarborgd

Kwaliteit gewaarborgd

Als volmachtbedrijf zijn wij een schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie over volmachten kunt u lezen in de volmachtbrochure van de NVGA.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd. Wij werken overeenkomstig de kwaliteitsnormering van de NVGA. » Kwaliteitsnormering NVGA

Wij werken overeenkomstig het protocol volmacht van het Verbond van Verzekeraars »  Protocol Volmacht

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus.

Meld uw klacht online: makkelijk en snel. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen zes weken een inhoudelijke reactie.

Online klacht melden

kifid

Wij hebben een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Ons aansluitnummer bij het KiFid is 300.015480

 

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor de relatie die wij met onze klanten hebben. Uit onderzoek blijkt echter dat er klanten zijn, die misbruik van dit vertrouwen maken en fraude plegen.

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille.

Lees hier ons Fraudebeleid.

Reactietermijnen

Reactietermijnen

Vragen die wij van u ontvangen, beantwoorden wij zo spoedig mogelijk. We doen dat in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Dit geldt voor:
• Het beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen
• Het accepteren van nieuwe verzekeringen en het wijzigen en opzeggen van bestaande verzekeringen
• Het verstrekken van verzekeringsdocumenten voor nieuwe en bestaande verzekeringen
• Schadebehandeling
• Klachtenbehandeling

Als wij door omstandigheden niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan informeren wij u daarover.

Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties

Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties

Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten. Dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons (interne) elektronisch kennisportal.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten.
 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
 • Indien de in ons (interne) elektronisch kennisportal genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf.
 • Beslissingen om af te wijken van de in het (interne) elektronisch kennisportal genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  1. binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  2. in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf  en van de volmachtgever.
 • De beslissing c.q. toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf  en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid FGD

Ons beleid is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. De directie stelt jaarlijks de salarissen vast.

Contact

FGD Assuradeuren
058 20 10 100
info@fgd.nl

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies